Release notes

Datum Aanpassingen Versie
9-11-2015 De implementatie van het PayScale object is uitgebreid. Het attribuut displayOrder is vervangen door het attribuut scale. displayOrder zal nog een flinke tijd ondersteund worden maar scale is nu het gewenste attribuut om te gebruiken. 1.4
20-10-2015 De implementatie van het `RemoteOrganisation` object is gewijzigd. Het attribuut `slug` is toegevoegd en heeft als functie het consistent kunnen aanbieden van leesbare url's binnen het CSO-platform. 1.3
15-9-2015 De implementatie van het `RemoteJobFeatures` object is gewijzigd. Een nieuw, niet verplicht attribuut `suitableForDisabledPersons` is toegevoegd. Het attribuut `suitableForDisabledPersons` vervangt het element `CSD.16` uit de keuzelijst `contractTypes` welke is komen te vervallen. 1.2
17-12-2014 De implementatie van het `RemoteJobContentFilter` object is gewijzigd. Het attribuut `name` is vervangen door het attribuut `keywords`. `name` zal nog een flinke tijd ondersteund worden maar `keywords` is nu het gewenste attribuut om te gebruiken. 1.1
1-1-2014 Release v1.0 1.0

28-okt-2021